Operační program Doprava

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000070
Přesné místo realizace
Brno-venkov, Třebíč
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
29.7.2016
Datum ukončení
15.11.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.4.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 510 512 358,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
893 436 400,93 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 076 948 410,00 Kč

Stavba je zařazena jako akce na revitalizaci trati v úseku Zastávka u Brna - Okříšky (mimo) v rámci trati Brno - Jihlava. Cílem revitalizace je především zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob a přepravních časů vlivem rekonstrukce železničních stanic a zastávek, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků a zvýšení bezpečnosti provozu novým moderním zabezpečovacím zařízením.Zpět na seznam projektů