Operační program Doprava

Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000097
Přesné místo realizace
Karlovy Vary, Potůčky
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Karlovarský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
10.4.2017
Datum ukončení
2.9.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.3.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
680 175 415,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
431 468 318,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
511 755 002,00 Kč

Trať Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt tvoří významné regionální železniční spojení mezi krajským městem a osídlením severně od něj. Vzhledem k vedení na hřeben Krušných hor zajišťuje kromě každodenní dojížďky i rekreační turistickou dopravu. Díky napojení na německou železniční síť spojuje Karlovarsko s přilehlou oblastí Saska (Zwickau a okolí). Účelem stavby je zvýšení cestovní rychlosti na řešené trati odstraněním trvalých omezení traťové rychlosti.Zpět na seznam projektů