Operační program Doprava

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov, II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000035
Přesné místo realizace
Hradec Králové
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.2.2016
Datum ukončení
31.5.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
8.12.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
613 011 322,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
401 152 998,36 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
483 649 010,00 Kč

Železniční trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov leží v Královéhradeckém kraji a zasahuje území tří okresů Hradec Králové, Náchod a Trutnov, jejichž hlavní města spojuje, Náchod je na trať napojen železničním propojením Starkoč - Václavice. V Trutnově na trať navazuje regionální trať do Svobody nad Úpou, která slouží pro příjezd do nejvyšších českých hor Krkonoš. Stavba II. fáze se nachází v úseku žst. Předměřice nad Labem - Smiřice.Zpět na seznam projektů