Operační program Doprava

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000098
Přesné místo realizace
Břeclav, Znojmo
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
3.3.2017
Datum ukončení
31.10.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.9.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
811 841 803,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
500 202 170,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
620 163 497,00 Kč

Předmětem žádosti je stavba Revitalizace trati Břeclav-Znojmo,jedná se o revit. trati v úseku Boří les (mimo)-Valtice (včetně) v rámci trati Břeclav-Znojmo.Na stavbu bude navazovat stavba Revitatlizace trati Břeclav-Znojmo, 2. stavba, u které se jedná o stavební opatření v úseku Valtice-Mikulov (včetně),na kterou bude zpracovaná samostatná žádost o podporu. Veškeré informace v žádosti  se týkají pouze předmětné stavby, pouze některé přílohy jako jako ZP a EH jsou pro obě stavby jako celek.Zpět na seznam projektů