Operační program Doprava

Revitalizace tratě Louny - Lovosice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000114
Přesné místo realizace
Lovosice, Louny
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
3.3.2018
Datum ukončení
31.10.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.1.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 489 734 698,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
974 365 453,63 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 156 139 484,00 Kč

Trať zajišťuje spojení hromadnou dopravou do správního a hospodářského centra Ústeckého kraje. Stavba je situována na tělese stávající železniční trati Louny - Lovosice. Stavba je umístěna zejména na stávajících drážních pozemcích. Stavbou nedochází ke změně umístěny dráhy v území. Úpravy zvýší bezpečnost na trati, zvýší maximální možnou rychlost vlaků a sníží provozní náklady. Zvýší se rovněž průchodnost tratě. Výhledový stav dopravy předpokládá zavedení dalších dvou párů spěšných vlaků.



Zpět na seznam projektů