Operační program Doprava

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000223
Přesné místo realizace
Oldřichov u Duchcova, Háj u Duchcova, Litvínov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
31.1.2019
Datum ukončení
1.3.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.12.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 201 507 921,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
666 479 959,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
814 094 069,48 Kč

Projekt se nachází na trati č. 134 Oldřichov u Duchcova - Litvínov. Jedná se o jednokolejnou regionální dráhu o délce 13 km s významem především pro osobní dopravu. Cílem stavby je dokončit elektrizaci trati do žst. Litvínov, zvýšit traťovou rychlost a bezpečnost železničního provozu. Stavba přinese zkrácení jízdních dob, zvýšení komfortu pro cestující a umožní zavést přímé spojení v závislé trakci ze žst. Litvínov na TEN-T trať č. 130 do krajského města Ústí nad Labem.Zpět na seznam projektů