Operační program Doprava

Rekonstrukce žst. Řetenice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000235
Přesné místo realizace
Řetenice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
6.3.2019
Datum ukončení
5.12.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.12.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 345 508 233,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
711 126 364,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
840 063 515,00 Kč

Žst. Řetenice se nachází na dvoukolejné železniční trati celostátní dráhy dle JŘ č. 130 Ústí n. L. - Kláštěrec n. O. Je součástí globální sítě TEN-T. Cílem projektu je kompletní rekonstrukce stanice vč. peronizace a zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště. Součástí stavby je rekonstrukce mezistaničního úseku Řetenice - Oldřichov u Duchcova a výstavba nového traťového zabezpečovacího zařízení na trati dle JŘ č. 097 Lovosice - Teplice v Čechách v úseku Řetenice - Úpořiny.Zpět na seznam projektů