Operační program Doprava

Rekonstrukce žst. Letohrad

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000327
Přesné místo realizace
Letohrad
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
19.3.2019
Datum ukončení
20.12.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 209 490 707,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
755 439 395,48 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
907 167 735,00 Kč

Náplní předloženého projektu je rekonstrukce železniční stanice Letohrad. Stanice leží na trati č. 024 Ústí nad Orlicí - Štíty, která je v úseku Ústí nad Orlicí - Lichkov součástí globální sítě TEN-T. Účelem je zvýšení rychlosti pro průjezd vlaků, zlepšení komfortu cestujících při přístupu k vlakům vybudováním podchodu vč. nových nástupišť a zvýšení bezpečnosti dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení, které umožní dálkové ovládaní z CDP Praha.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů