Operační program Doprava

Rekonstrukce žst. Jaroměř

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000186
Přesné místo realizace
Jaroměř
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
13.2.2018
Datum ukončení
26.1.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.8.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 244 304 539,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
522 691 413,44 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
626 457 900,00 Kč

Předmětem stavby je rekonstrukce žst. Jaroměř, tato železniční stanice leží v Královehradeckém kraji. Železniční stanice Jaroměř leží v km 39,699 celostátní dráhy Pardubice hl.n. - Jaroměř, v km 39,699 celostátní dráhy Jaroměř - Liberec a v km 0,000 celostátní dráhy Jaroměř - Trutnov.Zpět na seznam projektů