Operační program Doprava

Rekonstrukce žst. Hanušovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000041
Přesné místo realizace
Šumperk
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
18.4.2016
Datum ukončení
2.5.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
22.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
486 475 481,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
316 764 733,86 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
383 913 045,00 Kč

Předmětem stavby je komplexní rekonstrukce železniční stanice. Železniční stanice Hanušovice leží v km 70,102 trati celostátní dráhy Krnov (Hanušovice) - Olomouc hl.n., trať je v přilehlých mezistaničních úsecích jednokolejná. Je stanicí odbočnou pro trať Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, dirigující pro trať Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem a odbočnou pro trať Hanušovice - Ústí nad Orlicí. Stavba nepřímo navazuje na realizovanou stavbu "Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice".Zpět na seznam projektů