Operační program Doprava

Rekonstrukce žst. Bohosudov

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000391
Přesné místo realizace
Bohosudov
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
10.7.2020
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
3.8.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 016 282 451,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 246 294 156,51 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 507 534 875,00 Kč

Žst. Bohosudov se nachází na dvoukolejné železniční trati celostátní dráhy dle JŘ č. 130 Ústí n.L. - Kláštěrec n.O. Je součástí sítě TEN-T. Předmětem projektu je rekonstrukce stanice a zřízení nové zastávky Krupka-Bohosudov. Součástí stavby je rekonstrukce mezistaničních úseků od žst. Chabařovice po žst. Teplice v Čechách vč. instalace moderních zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, rekonstrukcí zast. Proboštov, železničních přejezdů a umělých staveb. Zpět na seznam projektů