Operační program Doprava

Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000196
Přesné místo realizace
Ústi nd Labem
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
16.4.2018
Datum ukončení
31.7.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
9.5.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
205 078 655,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
127 047 090,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
154 920 362,00 Kč

Obsahem projektu je rekonstrukce železničního svršku v km 17,200 - 18,000 trati č. 130 Ústí nad Labem - Chomutov. Trať je součástí globální sítě TEN-T. Rekonstrukce bude zahrnovat rozšíření nevyhovujících osových vzdáleností kolejí, úpravy trakčního vedení a přestavbu mostu v km 17,705, který je v současnosti v havarijním stavu a je na něm zavedena snížená rychlost 40 km/h.Zpět na seznam projektů