Operační program Doprava

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n., fáze II.

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000042
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.5.2016
Datum ukončení
28.2.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
26.1.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
467 242 640,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
261 920 823,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
375 737 282,00 Kč

Rekonstrukce zastřešení žst. Praha hl.nádraží. Stávající hala je tvořena obloukovou konstrukcí, která se rozkládá nad kolejištěm na rovinném pozemku. Konstrukce haly se klene nad 1., 2., 3., a 4. nástupištěm, sahá od historické Fantovy budovy až ke koleji č.20. Historická nástupištní hala je spolu se secesní Fantovou budovou dominantou pražského hlavního nádraží. Ocelová oblouková dvojlodní hala je nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb hlavního nádraží.Zpět na seznam projektů