Operační program Doprava

Rekonstrukce zab. zař. v žst Brno hl.n.

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000194
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
16.5.2018
Datum ukončení
16.11.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.1.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 470 504 215,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 499 912 918,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 764 603 434,00 Kč

Stavba se nachází v žst. Brno hl.n., mezistaničních úsecích Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n., Brno-H.Heršpice modřické zhlaví - Brno dol.n., Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice St.sil., Brno-Chrlice - Brno hl.n., Odb. Brno-Černovice - Brno hl.n., Brno hl.n. - Odb. Brno-Židenice a dopravnách Brno-Horní Heršpice, Brno dolní nádraží, Brno-Chrlice, Brno-Černovice, Brno-Židenice. Uvedené úseky a dopravny jsou elektrizovány střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz s řízením provozu podle SŽDC D1.Zpět na seznam projektů