Operační program Doprava

Rekonstrukce vozovny tramvají Slovany, Plzeň

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_054/0000408
Přesné místo realizace
Plzeň - Slovany
Příjemce
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.9.2020
Datum ukončení
30.11.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.10.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 975 957 494,19 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
720 542 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
904 981 820,00 Kč

Areál vozovny Slovany slouží k potřebě obyvatel Plzně již od roku 1943, avšak v této chvíli již nevyhovuje aktuálním potřebám městské hromadné dopravy v Plzni. Nové řešení areálu na tyto požadavky reaguje a snaží se navrhnout takové provozně technické řešení areálu vozovny, které by městu Plzeň zajistilo potřebné technické zázemí pro stávající tramvajovou síť včetně budoucího rozvoje. Střediska by se tak dočkala moderních administrativních, skladovacích a výrobních prostor pro svoji činnost. 


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů