Operační program Doprava

Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000126
Přesné místo realizace
Rakovník
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
12.4.2018
Datum ukončení
1.12.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.2.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
111 025 517,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
71 279 351,85 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
83 858 061,00 Kč

Stavba řeší vybavení 7 železničních přejezdů na trati Lužná u Rakovníka - Rakovník novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Informace o činnosti PZS bude předávána prostřednictvím nového přenosového systému na pracoviště výpravčího v dopravní kanceláři ŽST Lužná u Rakovníka a Rakovník. V rámci stavby bude v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení se dvěma traťovými oddíly.Zpět na seznam projektů