Operační program Doprava

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000451
Přesné místo realizace
Křižanov, Sklené nad Oslavou
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
9.1.2020
Datum ukončení
9.11.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 894 174 663,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 164 407 489,91 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 424 447 504,00 Kč

Stavba bude prováděna v úseku trati č. 250 Brno - Havlíčkův Brod od km 60,930 do km 68,195 a v úseku trati č. 252 Studene - Křižanov od km 24,025 do km 33,305. Trať č. 250 je celostátní dráhou, zařazenou do evropského železničního systému, tať č. 252 je regionální tratí.  Cílem stavby je kompletní rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou, včetně rekonstrukce ŽST. Křižanov a rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení traťového úseku Velké Meziříčí - Křižanov.  Zpět na seznam projektů