Operační program Doprava

Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4 v ŽST Havlíčkův Brod

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000206
Přesné místo realizace
Havlíčkův Brod
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
26.7.2018
Datum ukončení
26.5.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
165 647 002,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
100 925 692,65 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
118 736 109,00 Kč

Jedná se o stavbu, která se nachází v uzlové železniční stanici Havlíčkův Brod. Stavba leží na trati TEN-T. Účelem projektu je zlepšení stávajícího stavu nástupišť č.1 a 4 a dosáhnout jejich normového stavu. Jeho náplní je především rekonstrukce vnějšího nástupiště č.1 a 4. ostrovního  nástupiště, železničního svršku a spodku dotčených kolejí v prostoru nástupišť, přístřešků a jeho odvodnění a také bude řešena úprava trakčního vedení, ukolejnění a zabezpečovacího zařízení.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů