Operační program Doprava

Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000011
Přesné místo realizace
Chomutov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Karlovarský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
12.1.2016
Datum ukončení
12.10.2016
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
13.12.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
132 489 312,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
81 427 703,30 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
102 753 725,00 Kč

Obsahem projektu je rekonstrukce mostu v km 232,992 na celostátní, dvoukolejné trati Chomutov - Cheb spadající do dítě TEN-T - Comprehensive Network. Realizací projektu dojde k odstranění špatného stavebně-technického stavu mostu, který snižuje traťovou rychlost, a současně k rekonstrukci části přilehlé trati.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů