Operační program Doprava

Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000109
Přesné místo realizace
Lety
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
5.5.2017
Datum ukončení
31.8.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.11.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
32 917 064,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
18 582 813,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
21 862 134,00 Kč

Obsahem stavby je rekonstrukce mostu v km 22,647 na dvoukolejné trati Praha Smíchov - Plzeň, která je součástí hlavní trati celostátního významu (III. železniční koridor).  V současné době probíhá příprava stavby "Optimalizace trati Černošice - Beroun", ale vzhledem k tomu, že dotčený most je hodnocen stavem 3 a  je na něm snížena rychlost na 70 km/h, byl tento objekt vyjmut ze stavby optimalizace, aby mohl být rekonstruován přednostně a předešlo se dalšímu omezení dopravy.Zpět na seznam projektů