Operační program Doprava

Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000184
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
16.5.2018
Datum ukončení
16.11.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
255 330 589,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
131 504 188,69 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
157 803 764,00 Kč

Na mostu jsou vedeny dvě koleje tratě 1. koridoru č. 320A (Kúty) - Lanžhot státní hranice - Břeclav - Brno hlavní nádraží, jedna kolej tratě č. 320C Brno hlavní nádraží - Jihlava a jedna kolej pro tratě č. 315A Nezamyslice - Brno hlavní nádraží a č. 318A Veselí nad Moravou - Brno hlavní nádraží. Jedná se o v tomto úseku elektrizované tratě.
Jedná se o rekonstrukci mostního objektu v obvodu železniční stanice Brno hlavní nádraží v místě, kde je překračována ulice Hybešova.Zpět na seznam projektů