Operační program Doprava

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000113
Přesné místo realizace
Pňovany
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
31.1.2018
Datum ukončení
31.7.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.2.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
163 582 385,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
75 502 467,30 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
105 897 034,00 Kč

Obsahem projektu je rekonstrukce mostu v km 1,429 na regionální jednokolejné trati Pňovany - Bezdružice (s označením v j.ř. číslem 177). Napojení této trati je v žst. Pňovany na III. tranzitní koridor. V současné době zajíždějí vlaky z této tratě přímo do Plzně. Realizací projektu dojde k odstranění špatného stavebně-technického stavu mostu, který snižuje přechodnost celého traťového úseku. Rovněž snížení rychlosti, které bylo na mostě zavedeno, bude rekonstrukcí odstraněno.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů