Operační program Doprava

Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měníren Čajkovského a Kylešovská a vlastních objektů měníren

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000401
Přesné místo realizace
Čajkovského, Kylešovská
Příjemce
Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.11.2020
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
21 811 885,52 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
14 877 309,67 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
17 502 717,27 Kč

Předmětem projektu je modernizace technologického vybavení měníren Čajkovského a Kylešovská a rekonstrukce vlastních objektů měníren za účelem zkvalitnění stávající trolejbusové infrastruktury.Zpět na seznam projektů