Operační program Doprava

Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000230
Přesné místo realizace
Mikulášovice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
8.3.2019
Datum ukončení
8.10.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.3.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
165 680 706,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
99 486 791,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
117 043 284,00 Kč

V rámci projektu dojde k rekonstrukci zejména SZZ ŽST Mikulášovice dolní nádraží. Místem rekonstrukce je ŽST Mikulášovice dolní nádraží, ležící na trati Rumburk - Šluknov - Dolní Poustevna st, hr. Tato trať je označena v jízdním řádu pro cestující číslem 083, v tabulkách traťových poměrů č. 546 A. Je dráhou regionální, jednokolejnou, s nezávislou trakcí. Ve stanici se připojuje regionální dráha Mikulášovice dolní nádraží - Panský - Rumburk (č. 084, resp. 546 C, jednokolejná, s nezávislou trakcí)Zpět na seznam projektů