Operační program Doprava

Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000077
Přesné místo realizace
Liberec
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Liberecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
2.8.2016
Datum ukončení
1.9.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
649 327 752,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
427 413 682,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
505 366 459,00 Kč

Železniční tratě č. 037 Liberec - Černousy a č. 038 Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem obsluhují poměrně velké spádové území severně od města Liberec. Spolu s odbočnou tratí Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem tvoří základní dopravní obslužnost území známého jako Frýdlantský výběžek. Kvůli minimálnímu počtu autobusových spojů zde železnice zastává největší podíl na poli veřejné hromadné dopravy osob. Převládající využití je doprava do města Liberec ve všedních dnech.Zpět na seznam projektů