Operační program Doprava

ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ PLNICÍCH STANIC NA ALTERNATIVNÍ PALIVA - CNG

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_083/0000519
Přesné místo realizace
Rousínov, Starovičky, Mezno, Dlouhá Ves, Nové Strašecí, Nová Ves, Velká Dobrá, Pardubice a Napajedla
Příjemce
Bonett EUROGAS CNG Highway, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.3.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.5.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
130 331 520,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
29 949 360,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
106 962 000,00 Kč

Předmětem projektu je vybudování 9 nových CNG plnicích stanic společnosti Bonett EUROGAS CNG Highway, a.s. Jedná se o plnicí stanice na hlavních dopravních tepnách ČR, a to konkrétně v lokalitách Rousínov, Starovičky, Mezno, Dlouhá Ves, Nové Strašecí, Nová Ves, Velká Dobrá, Pardubice a Napajedla. Jedná se o veřejně přístupné čerpací stanice na již existujících stanicích. Projekt přispívá k vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alt. pohon. Požadovaná dotace je 28% ZV.Zpět na seznam projektů