Operační program Doprava

Prodloužení trolejové trati Otrokovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_060/0000417
Přesné místo realizace
Otrokovice
Příjemce
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Místo realizace
Zlínský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
10.5.2021
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
9.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
9 686 382,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
8 074 456,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
9 499 360,00 Kč

Cílem projektu je prodloužení trolejové trati na tř. Osvobození v Otrokovicích. V rámci projektu proběhne montáž nových podpěr trolejového vedení, nového trolejového vedení, lanové vazby a trolejového drátu včetně armatur na celé délce nově budovaného úseku trolejové trati (978 m) a modernizace části (308 m) stávající trolejové trati na stávajících (36 ks) i nových (23 ks) podpěrách trolejového vedení na Tř. Osvobození v Otrokovicích.Zpět na seznam projektů