Operační program Doprava

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_022/0000136
Přesné místo realizace
Pardubice
Příjemce
Dopravní podnik města Pardubice a.s.
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
11.7.2017
Datum ukončení
4.3.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.2.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
36 856 872,03 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
25 724 591,09 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
30 264 224,82 Kč

Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 2,1 km ze stávající konečné zastávky Polabiny, Sluneční, na novou konečnou zastávku trolejbusové linky Ohrazenice, točna (stávající konečná zastávka autobusových linek). Kromě samotného trakčního trolejového vedení budou součástí projektu též úpravy měnírny M 5 Polabiny pro zajištění napájení nové trolejbusové trati.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů