Operační program Doprava

Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000326
Přesné místo realizace
Brno - Starý Lískovec, Brno - Bohunice
Příjemce
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
12.10.2015
Datum ukončení
17.3.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.3.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 014 525 671,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 157 903 569,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 362 239 493,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba nové tramvajové trati o délce 912 m a rekonstrukce stávající v délce 455 m od zastávky Osová do areálu Univerzitní kampus Bohunice. Projekt reaguje na rozšiřování aktivit a služeb Kampusu MU a Fakultní nemocnice Brno a chystanou výstavbu (sportovní hala, bydlení) v dané oblasti. Významná brněnská rozvojová oblast tak získá kvalitní a kapacitní napojení na síť veřejné dopravy, které v současné době citelně chybí a jejíž absence omezuje další rozvoj oblasti.Zpět na seznam projektů