Operační program Doprava

Přestavba vybraných lokomotiv ČD Cargo, a.s. pro rozšíření provozu na střídavém systému 25 kv / 50 Hz - projekt 2

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_064/0000423
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
ČD Cargo, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.2.2022
Datum ukončení
14.8.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
24.10.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
220 468 050,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
91 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
182 000 000,00 Kč

Předmětem podpory bude úprava EHV vybavených pouze pro provoz na stejnosměrném systému 3 kV tak, aby byla schopna provozu i ve střídavém systému 25 kV/50 Hz. Střídavý systém je z hlediska svých technických vlastností i investiční náročnosti výhodnější a dle schválené Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu je cílovým napájecím systémem tratí ve správě SŽDC. Zpět na seznam projektů