Operační program Doprava

Přestavba lokomotiv 162 RJ na řadu 362 RJ

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_064/0000420
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
RegioJet a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2020
Datum ukončení
30.11.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
24.10.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
239 580 000,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
99 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
198 000 000,00 Kč

Podstatou projektu je přestavba devíti stejnosměrných lokomotiv typu Škoda 99E (tj. řada 162 RJ), tak aby byl umožněn jejich provoz i na železničních tratích napájených střídavou soustavou o napětí 25 kV/50 Hz. Provoz přestavěných lokomotiv bude nově umožněn na celém území ČR a navazujících přeshraničních tratích. To bude mít za následek nejen zvýšení dosavadní efektivity jejich využití, ale taktéž i zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy na dopravním trhu jako takovém. Zpět na seznam projektů