Operační program Doprava

Posílení napájení oblasti Netroufalky pro elektrickou trakci

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000398
Přesné místo realizace
Brno-Bohunice
Příjemce
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
25.7.2018
Datum ukončení
30.11.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.8.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
124 729 797,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
50 733 008,20 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
84 349 762,00 Kč

Předmětem projektu je vybudování nové měnírny Netroufalky v Brně a souvisejících nových napájecích kabelů. Nová měnírna posílí napájení trolejbusových tratí v oblasti Univerzitního kampusu Brno a odstraní problémy spojené s nedostatečnou kapacitou napájení způsobující problémy v pravidelnosti a spolehlivosti veřejné dopravy veřejné dopravy v elektrické trakci (trolejbusy). Realizace projektu přispěje k vytvoření podmínek pro vyšší využívání veřejné dopravy v elektrické trakci.Zpět na seznam projektů