Operační program Doprava

Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000118
Přesné místo realizace
Jihomoravský kraj
Příjemce
Jihomoravský kraj
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.11.2019
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.12.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
7 815 869 997,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
5 483 624 040,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
6 451 322 400,00 Kč

Projekt  realizuje pořízení 36 kusů nových železničních jednotek pro regionální osobní dopravu do majetku Jihomoravského kraje k zajištění vozidel pro výkon na linkách S2 a S3 IDS JMK. Cílem je zvýšení kvality a spolehlivosti služeb osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby a posílení její konkurenceschopnosti pro udržitelnou mobilitu. Projekt umožní ucelenou obnovu vozidel na páteřních linkách S2 a S3 a posílí tím atraktivitu IDS JMK v území s největší poptávkou po dopravních službách. Zpět na seznam projektů