Operační program Doprava

Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_009/0000021
Přesné místo realizace
Lovosice
Příjemce
ČD-DUSS Terminál, a.s.
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.8.2017
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
27.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
15 125 000,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
6 125 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
12 500 000,00 Kč

Předmětem projektu je "Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích" je nákup kontejnerového překladače do terminálu ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích, který bude funkčně navazovat na dokončený projekt "Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice při průmyslovém logistickém centru Lovosice". Pořízení překladače umožní absorvovat předpokládané navýšení počtu handlingů (manipulací s přepravními jednotkami), které jsou očekávány v cílovém roce 2018.Zpět na seznam projektů