Operační program Doprava

Pořízení kolejových jeřábů - překladiště KD Mělník

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000356
Přesné místo realizace
Mělník
Příjemce
České přístavy, a.s.
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
7.10.2020
Datum ukončení
31.3.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.5.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
220 353 390,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
89 234 017,60 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
182 110 240,00 Kč

Cílem projektu je pořízení 2 kolejových portálových jeřábů s elektrickým pohonem pro překladiště KD Mělník. Jeřáby umožní v nově budovaném překladišti KD s otevřeným přístupem rychlou, bezpečnou, ekologickou a efektivní překládku přepravních jednotek. Součástí projektu je pořízení kamerového a integrovaného informačního systému. Realizace projektu umožní zprovoznění nového překladiště KD se zárukou otevřeného přístupu v době značně rostoucí poptávky po manipulacích.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů