Operační program Doprava

Pořízení a obnova návěsů pro kombinovanou dopravu

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_073/0000389
Přesné místo realizace
Ostrava
Příjemce
ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
30.4.2019
Datum ukončení
31.5.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
9.9.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
30 426 176,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
7 543 680,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
25 145 600,00 Kč

Předmětem projektu je nákup 20  kusů návěsů mega (lowdeck) a 10 kusů návěsů standart pro kombinovanou dopravu. Podkladem pro podání projektu jsou praktické zkušenosti firmy ČSAD Logistik Ostrava jako dlouhodobého dopravce v systému kombinované dopravy, znalosti ekonomické efektivity, veškerých okolností a vlivů majících vliv na provoz kombinované dopravy. Cílem projektu je zachování resp. navýšení objemu přeprav v kombinované dopravě provozované firmou ČSAD Logistik Ostrava a.s.Zpět na seznam projektů