Operační program Doprava

Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic - Třebíč

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_069/0000465
Přesné místo realizace
Třebíč
Příjemce
Elektro - Ing. Klíma s.r.o.
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.9.2020
Datum ukončení
30.9.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
13.2.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 779 423,76 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 029 418,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 470 598,15 Kč

Projekt realizuje celkem 4 dobíjecí stanice o maximálním výkonu 2 x 22kW  Třebíči v ulicích Demlova, Gen. Svobody, Na Svahu a Okružní. Zpět na seznam projektů