Operační program Doprava

Peronizace žst. Chodov

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000080
Přesné místo realizace
Chodov, Jenišov, Mírová, Nové Sedlo
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Karlovarský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
28.7.2016
Datum ukončení
31.8.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
609 197 076,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
393 576 065,97 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
474 854 544,00 Kč

Náplní projektu je peronizace žst. Chodov, která je součástí tratí č. 140 Kadaň-Prunéřov - Cheb a č. 144 Loket-předměstí - Nová Role. Kolejové úpravy proběhnou i na jednokolejné traťové spojce mezi žst. Chodov a žst. Nové Sedlo u Lokte a na zhlavích obou stanic pro možnost odbočení vyšší rychlostí z hlavní dvoukolejné celostátní elektrizované trati Kadaň-Prunéřov - Cheb.Zpět na seznam projektů