Operační program Doprava

Páteřní síť dobíjecích stanic ČEZ II

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_070/0000495
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
ČEZ, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2020
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.7.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
168 643 108,70 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
62 718 511,50 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
139 374 470,00 Kč

Předmětem projektu "Páteřní síť dobíjecích stanic ČEZ II" je vybudování infrastruktury pro elektromobily v podobě části páteřní sítě veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic. Projekt zahrnuje celkem 125 ks rychlodobíjecích stanic, z toho 110 stanic s výkonem 50 kW na DC části  a 22 kW na AC části a 15 stanic s výkonem minimálně 150 kW (DC část) a 22 kW (AC část). Rozmístění dobíjecích stanic bude v souladu s definovanými oblastmi výzvy č. 70.Zpět na seznam projektů