Operační program Doprava

Páteřní síť dobíjecích stanic ČEZ

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_065/0000369
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
ČEZ, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
31.12.2019
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
29.5.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
156 315 362,50 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
77 511 750,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
129 186 250,00 Kč

Předmětem projektu "Páteřní síť dobíjecích stanic ČEZ" je vybudování infrastruktury pro elektromobily v podobě části páteřní sítě veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic. Projekt zahrnuje celkem 125 ks rychlodobíjecích stanic s výkonem 50 kW na DC části (DC část je vybavena dvěma dobíjecími výstupy s konektory Combo II a ChaDeMo) a 22 kW na AC části (zásuvka se standardem Mennekes). Rozmístění dobíjecích stanic bude v souladu s definovanými oblastmi výzvy č. 65.Zpět na seznam projektů