Operační program Doprava

Páteřní síť PRE

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_030/0000213
Přesné místo realizace
Celá ČR
Příjemce
Pražská energetika, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
26.3.2019
Datum ukončení
31.10.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.5.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
213 092 071,50 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
78 124 117,50 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
173 609 150,00 Kč

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, která napomůže rozvoji elektromobility v ČR. V rámci projektu bude realizováno 125 rychlodobíjecích stanic rozmístěných do 50 oblastí v celé ČR. Projekt přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury rychlodobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě.Zpět na seznam projektů