Operační program Doprava

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000055
Přesné místo realizace
Liberec
Příjemce
Statutární město Liberec
Místo realizace
Liberecký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
22.11.2018
Datum ukončení
30.9.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
8 990 362,92 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
5 985 361,66 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
7 041 601,96 Kč

Smyslem projektu je zavedení jednotného parkovacího informačního a navigačního systému v centru statutárního města Liberce a za použití moderních technologií optimalizovat dopravu v zájmovém území projektu v souvislosti s řešením potřeby zaparkovat bez nadbytečných pojezdů vyplývajících z hledání volného parkoviště.Zpět na seznam projektů