Operační program Doprava

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000055
Přesné místo realizace
Liberec
Příjemce
Statutární město Liberec
Místo realizace
Liberecký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.11.2017
Datum ukončení
30.6.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
10 093 553,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
7 847 352,15 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
9 232 179,00 Kč
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NETVýpis detailu projektu do pdf
Smyslem projektu je zavedení jednotného parkovacího informačního a navigačního systému v centru statutárního města Liberce a za použití moderních technologií optimalizovat dopravu v zájmovém území projektu v souvislosti s řešením potřeby zaparkovat bez nadbytečných pojezdů vyplývajících z hledání volného parkoviště.Zpět na seznam projektů