Operační program Doprava

Park & Charge Net

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000524
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
innogy Energo, s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.3.2022
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
8.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
46 554 496,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
15 552 337,14 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
27 284 802,00 Kč

Předmětem projektu je vybudování infrastruktury pro vozidla na alternativní pohon na území celkem 10 měst a obcí v rámci ČR. Konkrétně bude v rámci projektu vybudováno 112 veřejně přístupných dobíjecích stanic pro vozidla na elektrický pohon, čímž budou vytvořeny podmínky pro širší využití vozidel na tento alternativní pohon. Všechny stanice budou v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Projekt rovněž doplňkově přispěje k řešení kvality ovzduší, či snížení hluku z dopravy na spádovém území.Zpět na seznam projektů