Operační program Doprava

Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař, II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000005
Přesné místo realizace
Hlavní město Praha
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
15.7.2016
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
29.9.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
451 430 973,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
274 480 288,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
322 917 986,00 Kč

Stavba "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař" je jednou ze souboru staveb v uzlu Praha. Propojuje soubor stavby IV. TŽK, který dle vládou schváleného programu končí ve směru od Českých Budějovic před ŽST Praha-Hostivař, a vede přes prostor Strašnic a Vršovic do ŽST Praha hl. n. Traťový úsek Praha Hostivař - Praha hl. n. je vstupem IV. TŽK do uzlu Praha a je součástí "Studie proveditelnosti zaústění IV. TŽK do železničního uzlu Praha".


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů