Operační program Doprava

Obnova vozového parku pro Plzeňský kraj I

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000170
Přesné místo realizace
Pňovany, Plzeň, Horažďovice
Příjemce
České dráhy,a.s.
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
17.8.2017
Datum ukončení
18.12.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
18.8.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 219 810 680,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
856 510 150,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 007 659 000,00 Kč

Předkládaný projekt je zaměřen na zajištění kvalitní dopravní obslužnosti prostřednictvím pořízení a nasazení nových vozidel na projektové lince Pňovany - Plzeň hl. n. - Horažďovice předměstí. Žadatelem je dopravce, společnost České dráhy, a.s. (ČD). Žadatel je vlastníkem dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě. Žádost o podporu je podávána ve vazbě na uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě mezi ČD a Plzeňským krajem.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů