Operační program Doprava

Obnova vozidlového parku pro Moravskoslezský kraj II

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000233
Přesné místo realizace
Ostrava-Svinov, Opava
Příjemce
České dráhy,a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
31.10.2020
Datum ukončení
31.3.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
8.11.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
387 879 294,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
226 959 729,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
267 011 447,00 Kč

Předkládaný projekt je zaměřen na zajištění kvalitní dopravní obslužnosti prostřednictvím pořízení a nasazení 2 ks nových elektrických jednotek EMU 240 na projektové lince Opava východ - Ostrava-Svinov. Žadatelem je dopravce, společnost České dráhy, a.s. Žadatel je vlastníkem dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě. Žádost o podporu je podávána ve vazbě na uzavření Smlouvy o Smlouvě budoucí, resp. smlouvy o veřejných službách mezi ČD a Moravskoslezským krajem.Zpět na seznam projektů