Operační program Doprava

Obnova vozidlového parku pro Moravskoslezský kraj I

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000183
Přesné místo realizace
Ostrava, Frenštát pod Radhoštěm
Příjemce
České dráhy,a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.10.2018
Datum ukončení
30.9.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
26.7.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 097 030 528,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
765 033 995,75 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
900 039 995,00 Kč

Předkládaný projekt je zaměřen na zajištění kvalitní dopravní obslužnosti prostřednictvím pořízení a nasazení nových drážních vozidel na projektové lince Ostrava hl. n. - Frenštát pod Radhoštěm. Žadatelem je dopravce, společnost České dráhy, a.s. Žadatel je vlastníkem dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě. Žádost o podporu je podávána ve vazbě na uzavření Smlouvy o Smlouvě budoucí, směřující k uzavření smlouvy o veřejných službách mezi ČD a Moravskoslezským krajem.Zpět na seznam projektů