Operační program Doprava

Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000443
Přesné místo realizace
Olomouc, náměstí Národních hrdinů, třída Svobody, Havlíčkova
Příjemce
Statutární město Olomouc
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.6.2022
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.6.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
24 430 951,26 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
18 385 856,61 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
21 630 419,55 Kč

Předmětem projektu je úprava a doplnění stávajícího světelného a signalizačního zařízení na náměstí Národních hrdinů a křižovatce třída Svobody - Havlíčkova v Olomouci. Realizací projektu dojde k vybavení infrastruktury moderními systémy a službami pro řízení dopravy, ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na silniční síti, ke zlepšení řízení dopravního provozu včetně řízení mimořádných situací, snížení dopravního přetížení a snížení negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí. Zpět na seznam projektů