Operační program Doprava

Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000328
Přesné místo realizace
Soběslav, Doubí u Tábora
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
10.9.2019
Datum ukončení
1.7.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.8.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
5 199 031 073,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 511 088 992,01 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 815 329 067,00 Kč

Na základě přijaté koncepce rozvoje železniční sítě je modernizován i IV. tranzitní železniční koridor. Předmětem projektu je jeho součást - úsek mezi stanicí Soběslav (kde se navazuje na předchozí etapu stavby, úsek Veselí nad Lužnicí (mimo) - Soběslav, dokončený v roce 2015) a zástavkou Doubí u Tábora (včetně). Zde trať navazuje na v předstihu dokončený  úsek Tábor - Doubí u Tábora, zprovozněný v roce 2009.Zpět na seznam projektů