Operační program Doprava

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000177
Přesné místo realizace
Sudoměřice, Votice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.5.2018
Datum ukončení
1.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
18.7.2018
Datum schválení Evropskou komisí
11.1.2021
Celkové náklady projektu
8 121 759 316,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
3 966 814 703,33 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
5 100 958 436,00 Kč

Jedná se o trať zařazenou do globální sítě (comprehensive) TEN-T dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1315/2013, jež je rozhodujících železniční magistrálou vedoucí z Německa přes Českou republiku do Rakouska. Na území ČR je tato trasa definována jako IV. Železniční tranzitní koridor Děčín st.hr. - Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st.hr (IV. TŽK).
Součástí této trasy je i úsek Sudoměřice - Votice. Jedná se o stávající jednokolejný elektrifikovaný úsek, který řeší komplexní modernizaci trati.


Zpět na seznam projektů